Apie fondą

Paramos Ukrainos vaikams fondas (ChildrensosUkraine) veikia ir plečiasi su Ukrainos ambasados Lietuvoje pagalba.

Prieš įkuriant fondą buvo išrinktas juridinis pavadinimas, nustatantis pamatinius ir konkrečius veiklos mastus: „Paramos Ukrainos vaikams fondas“. Visuotinis pavadinimas – ChildrensosUkraine, oficialus tinklalapis: www.childrensosukraine.eu oficialus logotipas – ChildrensosUkraine.

Mūsų misija – teikti pagalbą vaikams, kuriuos nelaimė aplankė du sykius, jie liko neįgaliais visam gyvenimui ir dėl įvairių priežasčių amžiams neteko savo tėvų.

Sunkiomis ligomis sergantiems vaikams, neįmanoma padovanoti sveikatą, bet teikiant jiems pagalbą, mes stengsimės sumažinti jų skausmus. Ašaros vaikų akyse turėtų pasirodyti tik iš džiaugsmo ir juoko!

Įgyvendinti vaikų svajones ir norus – tai kiekvieno mūsų įsipareigojimas!

Mes tikime, jog drauge išpildysim vaikų svajones, teikdami jiems pagalbą.

Fondo uždaviniai:

  • Teikti paramą vaikams, sergantiems sunkiomis ligomis, gyvenantiems vaikų namuose, vaikų pensionatuose;
  • Ieškoti ir bendradarbiauti su fondais, organizacijomis, įmonėmis, įstaigomis, atskirais asmenimis visame pasaulyje, galinčiais suteikti materialinę ir kitokią paramą mūsų projektams įgyvendinti;
  • Įvairiapusiškai padėti šeimoms auginančioms neįgalius vaikus;
  • Formuoti ir įgyvendinti naujas socialines kompleksines paslaugas;
  • Teikti humanitarinę pagalbą;
  • Globoti kūrybiškus vaikus ir jaunimą, remti jų idėjų įgyvendinimą;
  • Organizuoti vaikų ir jaunimo vasaros poilsio bei kūrybines stovyklas;
  • Organizuoti parodas, ekskursijas, sporto žaidimus, kūrybinius pasirodymus ir konkursus.

Vaikai, kuriems reikia Jūsų pagalbos, bus Jums dėkingi!
 

© 2015-2017. Children SOS Ukraine. Visos autorinės teisės saugomos.